logo-19-estudi-creatiu

DISSENY GRÀFIC

El món del disseny gràfic és un camp extens, infinit de possibilitats artístiques així com interpretatives. Per aquest fet, a 19 estudi creatiu estem preparats per iniciar el camí de la investigació, dels assajos/errors, dels innumerables esbossos artístics així com de les finalitzacions de cada projecte juntament amb tu. Crear és aprendre, però també, desaprendre allò que sabem i començar de 0. No totes les línies són rectes ni tots els cercles perfectes. Crear i dissenyar, és també jugar!